Κατασκευαστής

Χαρακτηριστικά

Διαμέτρημα (Cal.)

Τύπος όπλου