Κατασκευαστής

Χαρακτηριστικά

Διαμέτρημα (Cal.)

Σπείρωμα τσοκ